• Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (na zabezpieczenie)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związane jest ze spełnieniem wymogu posiadania odpowiedniej zdolności finansowej określonej w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które przewoźnik drogowy musi wykazać przy ubieganiu się o licencję transportową lub wypisy z licencji.

Art. 7 ust. 1. Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakłada na przewoźnika drogowego obowiązek posiadania odpowiedniej zdolności finansowej, tak by był on w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

Minimalna wysokość zabezpieczenia finansowego, jakie przewoźnik musi posiadać zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 wynosi:

  • 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu oraz
  • 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 posiadanie zdolności finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, przewoźnik może wykazać:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym (zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości), potwierdzonym przez zewnętrznego audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
2) gwarancją bankową,
3) ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Jedyną formą ubezpieczenia akceptowaną przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego. Inne ubezpieczenia, jak np. OC przewoźnika drogowego, OC działalności gospodarczej czy ubezpieczenie Autocasco i OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie są spełniają wymogu posiadania odpowiedniej zdolności finansowej przez przewoźnika drogowego i tym samym nie są akceptowane.

Produkt ubezpieczeniowy odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przewoźników drogowych, którzy relatywnie niskim kosztem są w stanie spełnić wymogi Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, co z kolei przełożyło się, że produkt znajduje się w ofercie coraz większej liczby zakładów ubezpieczeń.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive