Administratorem Strony Internetowej jest Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Małopolskiej 11/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000054305, NIP: 585 – 13 – 83 – 771, REGON: 192611223. („Administrator”).
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami Użytkowania strony internetowej. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na przestrzeganie Warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej, ani do przeglądania zawartych na niej treści.

1. Administrator informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim linkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności brokerskich świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i marketingowy.

2. Administrator dokłada starań, by informacje udostępniane na Stronie Internetowej były aktualne i rzetelne. Strona Internetowa może jednak zawierać odniesienia do określonych ustaw i innych przepisów podlegających nowelizacjom.

3. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

4. Wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i prawa własności intelektualnej są zastrzeżone i należą do Administratora. Żadne elementy strony internetowej ani jej treści (w całości lub części) nie mogą być wykorzystywane (poprzez kopiowanie, linkowanie, transmitowanie, modyfikowanie) w celach komercyjnych przez Użytkownika bez pisemnej zgody Administratora

5. Użytkownicy zgadzają się chronić prawa własności Administratora i jego licencjodawców, a także bezzwłocznie informować Administratora o znanych im przypadkach nieupoważnionego dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej, które naruszają prawa Administratora.

6. Użytkownikom wolno drukować i pobierać dozwolone informacje oraz treści zawarte na Stronie Internetowej wyłącznie do swojego osobistego, niekomercyjnego użytku lub do niekomercyjnego użytku przez swoją organizację/firmę.

7. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Strony Internetowej dla jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i w szczególności Użytkownicy zgadzają się nie wysyłać, ani nie wykorzystywać, kopiować, upubliczniać ani pozwalać na upublicznianie materiałów, które mają charakter zniesławiający lub obsceniczny, lub które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub naruszają prawo do prywatności innej osoby. Użytkownicy zgadzają się nie wysyłać niezamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu i podobnych materiałów lub komunikatów, niezależnie od ich wielkości, które mogą zakłócać działanie Strony Internetowej lub korzystanie z tej strony przez innych Użytkowników

8. Administrator zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez zawiadomienia, do poprawiania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub trwałej likwidacji całości lub dowolnej części Strony Internetowej oraz do ograniczania lub zakazywania dostępu do niej.

9. Informacje zbierane za pośrednictwem niniejszej strony są traktowane jako poufne i nie zostaną ujawnione, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

10. Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza kontrolą Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub poprawność zawartości, ani też za bezpieczeństwo na takich stronach. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko korzystania z takich stron. Kwestie te uregulowane zostały w Polityce Prywatności.

11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Warunków lub Polityki Prywatności Administrator może podjąć decyzję,  o odmowie dostępu do treści zawartych na Stronie Internetowej.

12. Warunki mogą być okresowo zmieniane przez Administratora, a wprowadzone zmiany będą obowiązywać bezzwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie Internetowej.

13. Niniejsze warunki i treść tej strony podlegają polskiemu prawu, którego sądy mają wyłączną jurysdykcję.

14. W przypadku braku zgody na powyższe, Użytkownik powinien opuścić niniejszą stronę. Odpowiedzialność NEXUM nie będzie ograniczona w przypadku śmierci lub obrażeń ciała bezpośrednio spowodowanych zaniedbaniem NEXUM.

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive