Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty podwykonawcom

Ten rodzaj gwarancji zabezpiecza podwykonawców przed brakiem zapłaty przez głównego wykonawcę za wykonane prace, zabezpiecza ona również inwestora przed wstrzymaniem lub opóźnieniem prac wykonywanych przez podwykonawców. Gwarancja ta jest stosowana w sytuacji gdy główny inwestor jest zaangażowany w wykonywany kontrakt poprzez zapisy w umowie które uprawniają podwykonawców do zgłoszenia roszczeń o zapłatę za wykonane prace do inwestora.

Stronami w takiej gwarancji są :

  • inwestor – jako beneficjent gwarancji
  • główny wykonawca – jako wniskodawca gwarancji
  • ubezpieczyciel – jako gwarant, wystawca gwarancji

Zobowiązanie gwarancji polega na zwrocie inwestorowi środków które zostały wypłacone za wykonane prace podwykonawcom.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive