• Ubezpieczenia Komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – „NNW”

NNW jest to ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym samochodem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie RP lub poza jej granicami.

Zakresem NNW objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie (zgodnie z liczbą miejsc w dowodzie rejestracyjnym). Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC ppm, czy też innych zawartych umów NNW.

Maksymalna i minimalna wysokość sumy ubezpieczenia jest różna u poszczególnych Ubezpieczycieli i waha się od 5 000 zł do nawet 50 000 zł (standard to 15 000 zł – 20 000 zł )

Przykład: Dla przykładowej sumy ubezpieczenia wynoszącej 10 000 zł i utraty zdrowia ocenionej na 10% można otrzymać świadczenie w wysokości 1 000 zł. Warto więc zawierać NNW z wyższą sumą ubezpieczenia. Składka zależna jest od rodzaju samochodu (osobowy, ciężarowy) i ilości miejsc.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive