Ryzyko/ polisa uruchomiona
Ubezpieczenie ryzyk budowy CAR

Roszczenie
Łącznie 214.706,68 zł w tym koszty udrożnienia odcinków kanalizacji poprzez frezowanie: 129.100 zł.

Przedmiot szkody
Instalacja kanalizacyjna pod posadzkowa zlokalizowana w płycie fundamentowej obiektu hotelu (resort/spa)

Opis okoliczności zdarzenia
W trakcie realizacji procesu budowy doszło do zabetonowania rur kanalizacyjnych, zdarzenie nie zostało wykryte na etapie wykonywania fundamentów budynku

Data szkody
8.02.2019 (ujawnienia)

Stanowisko TU
TU zakwalifikował w pierwszej decyzji koszty udrożnienia odcinków kanalizacji poprzez frezowanie (129.100 zł) do kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie/uprzątnięcia.
Działanie takie spowodowało zlimitowanie wymienionych kosztów do 20% wartości szkody.
Pierwsza wypłata zaproponowana przez ubezpieczyciela: `21.000 zł !
Po odwołaniu ubezpieczyciel dokonał dopłaty do pełnej wartości szkody.

Opinia brokera do stanowiska TU
Zostały złożone 3 odwołania w przedmiotowej szkodzie.

Argumenty :

 • kwalifikacja kosztów naprawy kanalizacji przez frezowanie, do kategorii „uprzątnięcie pozostałości po szkodzie” niezgodna jest z zawartą umową ubezpieczenia.
 • Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zawiera katalog zamknięty prac, przesądzający o zaliczeniu ich do wskazanej grupy kosztów. Zgodnie z zapisami przywołanej klauzuli do kategorii „uprzątnięcie pozostałości po szkodzie” zalicza się m.in. (…) c) usunięcie z miejsca szkody obcych materiałów takich jak woda, muł, glina itp. pokrywających lub wypełniających elementy ubezpieczanych budynków niezależnie od tego czy zostały przyniesione z zewnątrz, czy też pochodziły z terenu budowy.
 • Beton nie jest materiałem obcym w ocenie Brokera. Słownik Języka Polskiego definiuje słowo „obcy” jako „nie należący do jakiegoś kręgu osób, spraw, rzeczy; niewłaściwy komuś, (…). W przypadku przedmiotowej inwestycji betonowanie było czynnością stanowiącą część procesu technologicznego budowy. Zatem usunięcie stwardniałej mieszanki betonowej nie jest czynnością usuwania materiału „obcego” a tym samym koszty wykonania udrożnienia rur kanalizacyjnych nie są kosztami uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w oparciu o zapisy klauzuli, której treść jest wiążąca dla stron umowy.

Zalecenia/ wskazówki dla Brokera
1. Nie akceptowanie w aranżowanych polisach procentowego limitowania kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie od wartości powstałej szkody, w szczególności ryzyka CAR
2. Doprecyzowanie definicji „materiału obcego” w aranżowanej umowie ubezpieczenia i ograniczenie tychże materiałów tylko do wody, mułu i gliny

Wybrani Klienci

 • vilo
 • haras
 • bmc
 • dartimex
 • polnord
 • helio
 • moto-remo

Partnerzy

 • stbu
 • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2023 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive