• Ubezpieczenie majątkowe

MLOP (machinery loss of profits) – ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn i urządzeń

Ubezpieczenie to obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto poniesione w okresie odszkodowawczym wskutek szkody w mieniu, to jest: utraty, uszkodzenia lub zniszczenia maszyn i urządzeń, w wyniku zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym, związanych m.in.:

  • błędami w projektowaniu i konstrukcji,
  • błędami popełnionymi w trakcie produkcji maszyny lub użycia niewłaściwego lub wadliwego materiału,
  • niewłaściwą obsługą i wandalizmem,
  •  przyczynami elektrycznymi,
  • wadliwym działaniem urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
  • poluzowaniem się części maszyny,
  • dostaniem się do maszyny ciała obcego.

Rola tego ubezpieczenia sprowadza się do ograniczenia negatywnego wpływu spadku przychodów wywołanego awarią maszyny na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie MLoP działa w sposób bardzo zbliżony do ubezpieczenia BI. Różnica polega na tym ,że zdarzeniem rozpoczynającym okres odszkodowawczy jest tu ubezpieczona awaria maszyny.

Ubezpieczenie MLoP jest polu zainteresowania głównie przedsiębiorstw , które swoją działalność opierają na kluczowej linii technologicznej lub tych, u których występują wyraźne wąskie gardła w procesie produkcji, a także gdy maszyna charakteryzuje się długim czasem naprawy lub odtworzenia. W ich przypadku nawet niewielka pod względem kosztów naprawy awaria może spowodować znaczną utratę przychodów.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive