• Ubezpieczenie majątkowe

ALOP (advanced loss of profits) – ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku inwestora wskutek szkody w procesie budowlanym

Ubezpieczenie to obejmuje utratę zysku brutto (ubezpieczeniowego) inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, pod warunkiem, że opóźnienie to jest wynikiem szkód w robotach kontraktowych, które powstały wskutek jakichkolwiek przyczyn nie wyłączonych wyraźnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie to rekompensuje skutki opóźnienia oddania inwestycji. Jego rolą jest zapewnienie oczekiwanego strumienia przychodów z inwestycji, także gdy jej zakończenie opóźni się wskutek szkody. Zakresem ubezpieczenia jest objęta ta część przewidywanych przychodów, która jest przeznaczona na finansowanie zadłużenia oraz na zysk netto. Mogą być również pokryte dodatkowe koszty poniesione w celu uniknięcia opóźnienia.

Ubezpieczenie ALoP opiera się wyłącznie na przewidywanych przychodach. Kalkulacje sum ubezpieczenia i odszkodowań w ubezpieczeniu BI i MLoP mogą czerpać informacje z danych historycznych. W ubezpieczeniu ALoP dane historyczne nie istnieją.

Czynnikiem wprowadzającym element wymierności do ubezpieczenia ALoP jest zdarzenie definiowane jako szkoda. Musi być to zniszczenie lub uszkodzenie mienia objęte zakresem bazowej umowy ubezpieczenia. Przykładami mogą tu być szkody żywiołowe, błąd projektanta lub wykonawcy czy uszkodzenie mienia w transporcie na placu budowy.

Ryzyka niemające przyczyny w szkodzie rzeczowej, takie jak np. niedotrzymanie terminów czy upadłość wykonawcy, pozostają poza ubezpieczeniem.

Znaczenie tego produktu jest tym większe, im terminowość otrzymywania zaplanowanego strumienia przychodów jest istotniejsza dla inwestora – w szczególności, gdy przychody te mają służyć finansowaniu zadłużenia bądź kolejnej inwestycji i są kluczowe dla zachowania płynności.
Znaczenie ALoP jest największe, gdy opóźnienie w zakończeniu inwestycji może długookresowo wpłynąć na rentowność przedsięwzięcia, co może mieć miejsce w przypadku pionierskich projektów. Należy mieć jednak na uwadze, że odszkodowanie wypłacane w ramach ALoP jest zawsze ograniczone w czasie zastosowaniem maksymalnego okresu odszkodowawczego.

Zawarcie tego ubezpieczenia uwarunkowane jest wykupieniem ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub ubezpieczeniem ryzyk montażowych.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive