Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki to gwarancja zabezpieczająca kwotę którą inwestor przekazuje wykonawcy na poczet wykonania kontraktu. Ryzykiem dla wpłacającego jest niewłaściwe wykorzystanie przekazanej kwoty lub brak możliwości jej zwrotu w przypadku niewykonania zobowiązania np. na skutek bankructwa wykonawcy. Przekazanie zaliczki wykonawcy, jest uzależnione od wniesienia zabezpieczenia, zabezpieczeniem tym może być gwarancja ubezpieczeniowa. Suma gwarancyjna jest równa kwocie przekazanej zaliczki, jednak może być ona zmienna w trakcie trwania gwarancji, po pierwsze może ona być powiększona o odsetki po drugie suma gwarancyjna może się zmniejszać w miarę postępu prac.

Stronami gwarancji będą odpowiednio:

  • Wykonawca – wnioskodawca gwarancji.
  • Inwestor – benficjent gwarancji.
  • Ubezpieczyciel – gwarant, wystawca gwarancji.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive