Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania

Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy nazywamy gwarancja należytego / dobrego wykonania umowy.

Gwarancja ta pozwala zabezpieczyć interes zamawiającego, natomiast wykonawcy, umożliwia na zwolnienie gotówki, jest ona stosowana przy realizacji inwestycji lub sprzedaży, dostawie towarów.Gwarancje tego typu są rożnie nazywane, poprawne i spotykane nazwy to : gwarancja należytego wykonania umowy (kontraktu), gwarancja dobrego wykonania umowy ( kontraktu). Mają one zastosowanie zarówno do umów realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych jak i do umów prywatnych nie podlegających ustawie.

Zobowiązanie gwaranta może polegać na uregulowaniu roszczenia wobec beneficjenta, lub na zobowiązaniu gwaranta do wykonania świadczenia w miejsce wnioskodawcy gwarancji, różnica będzie polegała na wysokości zobowiązania, w pierwszym przypadku suma gwarancyjna będzie stanowiła pewien procent wartości kontraktu, natomiast w drugim przypadku suma gwarancyjna będzie równa wartości kontraktu, dla beneficjenta oczywiście korzystniejszy jest przypadek drugi, jednak ten model gwarancji nie jest spotykany na naszym rynku.

Okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy jest określany w umownie i jest on uzależniony od czasu trwania kontraktu, początkiem jest zazwyczaj dzień podpisania umowy pomiędzy wnioskodawcą gwarancji a jej benficjentem, i obejmuje okres trwania wykonywania kontraktu. Okres ten powinien być wydłużony o okres na zgłoszenie ewentualnych roszczeń beneficjenta tzn. do ostatniego dnia czyli do dnia w którym kontrakt powinien być zrealizowany dodawany jest okres zazwyczaj 30 dni na potwierdzenie przez beneficjenta, że umowa została należycie wykonana ( czas na odbiór przedmiotu umowy).

Gwarancja może być również wystawiona po podpisaniu umowy czyli w trakcie realizacji kontraktu, wniesione zabezpieczenie np. Pieniężne może zostać zamienione na zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jednak należy mieć na uwadze fakt, ze w praktyce gwarancja taka nie zostanie udzielona jeżeli wykonawca wystąpił o udzielenie gwarancji po przekroczeniu 50% czasu przeznaczonego na realizacje zadania.

Podsumowując gwarancja należytego wykonania umowy moze zostać wystawiona:

  • Przed podpisaniem umowy
  • Na dzień podpisania umowy

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive