Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco – „AC”

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym!

Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC ppm, którego zakres regulowany jest ustawą i musi być taki sam w każdym towarzystwie, w przypadku AC każdy ubezpieczyciel może ustalać własne szczegółowe warunki i zakres ochrony.

Większość bezpieczycieli oferują ubezpieczenie autocasco na warunkach all risk – oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody obejmujące zdarzenia niezależne od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, z zastrzeżeniem wyłączeń znajdujących się / opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Każdy Ubezpieczyciel reguluje własną listę wyłączeń.
Uwzględniając więc różnorodność warunków ubezpieczenia właściciele pojazdów zainteresowani zakupem ubezpieczenia AC powinni kierować się nie tylko ceną polisy, ale również zakresem ubezpieczenia.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę:

 • Podstawowy zakres ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach,
 • Sumę ubezpieczenia i brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (pomniejszenie o wypłaconą szkodę),
 • Zakres terytorialny świadczonej ochrony ubezpieczeniowej,
 • Stała suma ubezpieczenia przez okres świadczonej ochrony,
 • Sposób naprawy pojazdu (wariant serwisowy, kosztorysowy, brak amortyzacji części)
  Uwaga! Podczas likwidacji szkody w wariancie kosztorysowym większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje amortyzację części.
 • Udziały własne, franszyzy redukcyjne i integralne określane procentowo lub kwotowo ograniczające wypłatę odszkodowania,
 • Dodatkowe zapisy i klauzule działające na korzyść lub niekorzyść Klienta.

Pamiętaj! Bez ubezpieczenia Autocasco Twoje mienie nie jest chronione !

Wybrani Klienci

Partnerzy

 • stbu
 • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2023 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive