MB (ubezpieczenie maszyn od awarii, ang. machinery breakdown)

Chroni maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych oraz elektrycznych powstałych w trakcie pracy i postoju, podczas demontażu oraz przemieszczania na terenie zakładu w celu konserwacji lub naprawy, a także od szkód powstałych wskutek przerwy lub zakłócenia w dostarczeniu, bądź dostarczenia do maszyny/urządzenia energii o niewłaściwych parametrach, bądź spowodowanych niewłaściwą obsługę, błędem operatora czy nieumiejętną konserwacją.

Mienie

Majątek będący przedmiotem ubezpieczenia.

Mikroubezpieczenia

Oparty z reguły o zasady wzajemności system ubezpieczeń skierowany do ludzi biednych; stosowany najczęściej w krajach rozwijających się; z reguły charakteryzuje się stosunkowo niskimi, bezwzględnymi sumami ubezpieczeń (ale bardzo wysokimi dla samych ubezpieczonych), uproszczonymi zasadami oceny ryzyka, czy kolekcji składki.

Milczący akcept

W ubezpieczeniach obowiązkowych przyjęcie przez ubezpieczyciela oferty zawarcia umowy ubezpieczenia dokonane z mocy prawa wskutek braku odpowiedzi na tę ofertę w terminie 14 dni od jej złożenia.

Minicasco

Produkt ubezpieczeniowy z grupy ubezpieczeń autocasco o ograniczonym, w stosunku do pełnego ubezpieczenia autocasco, zakresie ochrony; ograniczenia – zależnie od ubezpieczyciela – mogą dotyczyć zakresu ubezpieczenia, sposobu rozliczenia szkody lub braku ochrony przy szkodach częściowych.

Minimalna suma gwarancyjna

W ubezpieczeniach obowiązkowych najniższa suma gwarancyjna pozwalająca na wypełnienie spoczywającego na danej osobie obowiązku ubezpieczenia.

MLOP (ang. machinery loss of profit)

Ubezpieczenie przerw w produkcji (ang. business interruption), gdzie bazową umową ubezpieczenia jest ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (ang. machinery breakdown).

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive