SŁOWNIK – E

EAR (z ang. erection all risks) 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu. Należy do grupy ubezpieczeń technicznych.

EEI

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Ekspiracja ubezpieczenia

Ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Najczęściej termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument ubezpieczenia. Koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela może też nastąpić wskutek odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzenia, całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, śmierci osoby ubezpieczonej, wyczerpania sumy ubezpieczenia, albo przejścia własności rzeczy ruchomej na inną osobę.

 

powrót

Wybrani Klienci

Partnerzy

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2021 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive