D&O (ang. Directors and Officers)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółek lub (rzadziej) innych organizacji za działania członków ich władz; ubezpieczenia D&O obejmują również odpowiedzialność cywilną samych członków władz ubezpieczonej organizacji – najczęściej członków zarządów, rad nadzorczych, dyrektorów najwyższego szczebla, głównych księgowych

Demutualizacja

Proces przekształcenia ubezpieczyciela działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną; przeprowadzany był wielokrotnie dla wielkich ubezpieczycieli życiowych (Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii) działających historycznie w formie TUW-ów, ale gdzie przy milionach klientów-członków ich realny wpływ na zarządzanie firmą był stosunkowo niewielki; z punktu widzenia przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego demutualizacja pozwala z reguły na tańszy dostęp do kapitału, np. poprzez giełdę.

Direct

Model sprzedaży ubezpieczeń zakładający bezpośredni (bez pośrednika) kontakt ubezpieczyciela z klientem; w Polsce rozumiany najczęściej wąsko i utożsamiany ze sprzedażą ubezpieczeń przez telefon i internet; szersza definicja może obejmować dodatkowo sprzedaż ubezpieczeń we własnych placówkach ubezpieczyciela, a nawet poprzez agentów wyłącznych.

Doubezpieczenie

Podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia; najczęściej doubezpieczenie dokonywane jest w postaci dodatku lub aneksu do umowy ubezpieczenia, albo (rzadziej) przez zawarcie nowej umowy ubezpieczenia.

Dyspaszer

Specjalista przygotowujący ekspertyzy określające podział kosztów poniesionych przy likwidacji zagrożenia, w jakim znalazł się statek, ładunek czy fracht, w tak zwanej awarii wspólnej. Dyspaszerów powołuje prezes Krajowej Izby Gospodarczej spośród wąskiego grona specjalistów, którzy uprzednio zdali egzamin i złożyli ślubowanie. W Polsce zawód ten wykonuje kilka osób.

Dział I Ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie. Dział I ubezpieczeń składa się z następujących grup:
Grupa 1. Ubezpieczenia na życie
Grupa 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
Grupa 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe
Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe
Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4

Dział II Ubezpieczeń

Obejmuje ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe (wypadkowe, wypadku przy pracy, choroby zawodowej): casco pojazdów lądowych, casco pojazdów szynowych, casco statków powietrznych, żeglugi morskiej i śródlądowej, szkód spowodowanych żywiołami, odpowiedzialności cywilnej ogólnej, odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania wszelkiego rodzaju pojazdów lądowych i powietrznych, odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania statków żeglugi morskiej i śródlądowej, ubezpieczenia kredytu, gwarancji ubezpieczeniowej, ryzyk finansowych.

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive