• Majątkowe

 • Ubezpieczenie mienia.
  • ubezpieczenie mienia na ryzykach nazwanych,
  • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenia mienia (w tym gotówki) od kradzieży, włamania i rabunku,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych,
  • ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych,
  • ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO),
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. 
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tzw. OC zawodowe (dobrowolne),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta i maklera morskiego,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe m.in.: OC komorników, adwokatów, projektanta, inżyniera budownictwa, radcy prawnego, notariusza, pośrednika ubezpieczeniowego, rzeczoznawców, zarządcy nieruchomości, i inne.

Wybrani Klienci

Partnerzy

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2020 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive