Majątkowe

  • Ubezpieczenie mienia.
    • ubezpieczenie mienia na ryzykach nazwanych,
    • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
    • ubezpieczenia mienia (w tym gotówki) od kradzieży, włamania i rabunku,
    • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
    • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych,
    • ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych,
    • ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO),
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. 
    • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
    • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tzw. OC zawodowe (dobrowolne),
    • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,
    • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
    • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta i maklera morskiego,
    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe m.in.: OC komorników, adwokatów, projektanta, inżyniera budownictwa, radcy prawnego, notariusza, pośrednika ubezpieczeniowego, rzeczoznawców, zarządcy nieruchomości, i inne.

Partnerzy

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 70 40, fax: +48 58 550 66 69

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk