Kontakt

Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
ul. Małopolska 11/3, 81-813 Sopot
adres do korespondencji (biuro): ul. Rzemieślnicza 33 , 81-855 Sopot

tel.: +48 58 555 70 40
fax: +48 58 550 66 69
e-mail: brokerzy@nbu.pl

NIP: 585-13-83-771
REGON: 192611223

Numer KRS 0000054305 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 350.000 pln.

Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące usług Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. wykonywanych niezgodnie obowiązującymi przepisami prawa za pośrednictwem elektronicznego adresu: reklamacje@nbu.pl lub adresu pocztowego: Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. ul. Małopolska 11/3, 81-813 Sopot.

Szczegółowe zapisy dotyczące reklamacji znajdują się: polityka prywatności

Oferujemy ubezpieczenia

 

Majątkowe

W zakresie oferty umożliwiamy Państwu zakupienie m.in.: ubezpieczenie mienia, transportu, ubezpieczenie utraty zysku, rolne, komunikacyjne…

więcej

 

Komunikacyjne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia z grupy komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NWW, Assistance, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych…

więcej

Specjalistyczne i techniczne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia specjalistyczne m.in. : D&O, Cyber, CAR/EAR …

więcej

Finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy Państwu m.in.: gwarancje kontraktowe, koncesyjne, gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych…

więcej

Osobowe i zdrowotne

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego takie jak: ubezpiecznie NNW, kosztów leczenia, utraty pracy…

więcej

 

Programy ubezpieczeniowe

Oferujemy kompleksowe programy ubezpieczenia dla branż lub gałęzi rynku, jak również specjalistycznych usług.

więcej

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 70 40, fax: +48 58 550 66 69

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk