Kontakt

Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 33 , 81-855 Sopot

tel.: +48 58 555 82 90
e-mail: brokerzy@nbu.pl

NIP: 585-13-83-771
REGON: 192611223

Numer KRS 0000054305 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 350.000 pln.

Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące usług Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. wykonywanych niezgodnie obowiązującymi przepisami prawa za pośrednictwem elektronicznego adresu: reklamacje@nbu.pl lub adresu pocztowego: Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 33 , 81-855 Sopot.

Szczegółowe zapisy dotyczące reklamacji znajdują się: polityka prywatności

*TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-855 przy ul. Rzemieślniczej 33, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.

TAK, chcę być otrzymywać ofertę handlową od firmy Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-855 przy ul. Rzemieślniczej 33 tj. otrzymywać aktualne oferty oferowanych przez nas usług w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-855 przy ul. Rzemieślniczej 33 na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.

TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-855 przy ul. Rzemieślniczej 33 w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-855 przy ul. Rzemieślniczej 33 Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

Informacje o polityce prywatności

Oferujemy ubezpieczenia

 

Komunikacyjne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia z grupy komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NWW, Assistance, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych…

więcej

Specjalistyczne i techniczne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia specjalistyczne m.in. : D&O, Cyber, CAR/EAR …

więcej

Finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy Państwu m.in.: gwarancje kontraktowe, koncesyjne, gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych…

więcej

Osobowe i zdrowotne

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego takie jak: ubezpiecznie NNW, kosztów leczenia, utraty pracy…

więcej

 

Programy ubezpieczeniowe

Oferujemy kompleksowe programy ubezpieczenia dla branż lub gałęzi rynku, jak również specjalistycznych usług.

więcej

Partnerzy

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 82 90

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk